Jak przygotować się do kontroli podatkowej? - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

2023-07-03 taxsafe Comments Off

Przygotowanie się do kontroli podatkowej może być stresującym doświadczeniem dla właścicieli dużych jak i małych firm. Zminimalizowanie trudności jest możliwe pod warunkiem odpowiedniego prowadzenia rachunkowości i dokumentacji przez cały okres działania przedsiębiorstwa.

Jak przygotować się do kontroli podatkowej, nawet wówczas, gdy nie ma jeszcze wszczętego postępowania? Czyli co jest ważne, by kontrola podatkowa przebiegała bez zakłóceń? W naszym artykule przygotowanym przez specjalistów z biura rachunkowego TAX SAFE można dowiedzieć się najważniejszych rzeczy na ten temat.

Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

Kontrola podatkowa – czego warto pilnować prowadząc działalność gospodarczą?

Prowadząc działalność gospodarczą w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), czy spółki (na przykład Spółka z o.o.) warto przestrzegać takich samych wymogów, czyli:

  • zachowywać odpowiednie dokumenty,
  • prowadzić dokładne księgi rachunkowe,
  • oraz zachowywać kopie elektroniczne dokumentów finansowych.

Przechowywać należy wszystkie dokumenty podatkowe, takie jak deklaracje podatkowe, faktury, umowy, rachunki bankowe i dowody wpłat upewniając się, że dokumenty są kompleksowe, poprawne i up-to-date.

Prowadzenie firmy nakłada obowiązek zapewnienia, że księgi rachunkowo-rozliczeniowe są dokładne i zgodne z przepisami. Należy pamiętać o rejestrowaniu wszystkich transakcji finansowych i przygotowaniu sprawozdań finansowych. Zaleca się także zachowywanie kopii elektronicznych wszystkich dokumentów podatkowych. To zapewni łatwy dostęp i ochronę przed utratą papierowych dokumentów.

Kontrola podatkowa – zawiadomienie o kontroli z urzędu skarbowego

Przeprowadzenie kontroli podatkowej, czyli sprawdzenia poprawności rozliczeń podatkowych, wymaga zawiadomienia ze strony urzędu skarbowego. Takie zawiadomienie powinno być przesłane w formie pisemnej i powinno zawierać określone informacje. Zawiadomienie o kontroli podatkowej jest ważnym dokumentem, który informuje przedsiębiorcę o nadchodzącej kontroli. Przedsiębiorca powinien zachować tę informację i przestrzegać określonych terminów, aby móc odpowiednio przygotować się do kontroli i udostępnić niezbędne dokumenty i informacje organowi podatkowemu.

Pierwszą istotną kwestią jest termin zawiadomienia. Kontrola powinna zostać rozpoczęta nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o kontroli.

W treści zawiadomienia powinny znaleźć się następujące informacje:

  • Zakres przedmiotowy kontroli, czyli jasne określenie, jakie aspekty podatkowe będą poddane kontroli. Może to obejmować np. dochody, wydatki, VAT, zyski, ulgi podatkowe itp.
  • Oznaczenie organu, który przeprowadza kontrolę podatkową. Powinno być wskazane, który urząd skarbowy jest odpowiedzialny za kontrolę.
  • Dane identyfikacyjne kontrolowanego przedsiębiorcy, czyli nazwa firmy, NIP, adres siedziby, a także inne istotne dane identyfikacyjne.
  • Data wystawienia zawiadomienia oraz miejsce, w którym zostało ono sporządzone.
  • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zawiadomienia, czyli pracownika urzędu skarbowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli.

Kontrola podatkowa – jak się do niej przygotować?

Co pomaga w przygotowaniu do kontroli podatkowej po otrzymaniu zawiadomienia? Zdecydowanie znajomość przepisów podatkowych! Wiedza na temat obowiązujących przepisów podatkowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej jest niezbędna. Należy być świadomy wszelkich ulg podatkowych, zwolnień lub odliczeń, do których ma się prawo. Jednak najważniejsza jest aktualizowana wiedza na temat wysokości zobowiązań podatkowych i terminów realizacji tych zobowiązań.

Jak przygotować się do kontroli z urzędu skarbowego? Zapytaj ekspertów z TAX SAFE!

W razie wątpliwości lub pytań związanych z kontrolą podatkową, warto skonsultować się z doświadczonym księgowym z biura rachunkowego lub doradcą podatkowym. Taki ekspert pomoże zrozumieć proces kontroli z urzędu skarbowego i udzieli porad w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów.

Jak przygotować się do kontroli z urzędu skarbowego? Zapytaj ekspertów z TAX SAFE!

Istotna jest analiza wszystkich zeznań podatkowych złożonych w ostatnich latach, które trzeba okazać podczas kontroli podatkowej. Należy sprawdzić, czy wszelkie informacje są prawidłowe i zgodne z sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Podczas kontroli podatkowej inspektor może zadawać pytania dotyczące finansów i przedstawionych dokumentów finansowych, dlatego należy być przygotowanym na takie pytania i trzeba starać się udzielić klarownych i precyzyjnych odpowiedzi.

Kontrola z urzędu skarbowego może być stresująca, ale trzeba zachować spokój i współpracować z inspektorem. Udzielanie odpowiedzi na pytania rzetelnie i zgodnie z prawdą jest tu najważniejsze. W razie wątpliwości zawsze warto zapytać o wyjaśnienie. Ważne jest, aby być odpowiedzialnym i świadomym swoich obowiązków podatkowych. Dbałość o porządek w dokumentacji i znajomość przepisów podatkowych pomogą przygotować się do kontroli podatkowej i uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Gdzie można zaczerpnąć więcej informacji na temat rzetelnego przygotowania do kontroli podatkowej?

Po rzetelną wiedzę i porady na temat księgowości zapraszamy do oddziałów TAX SAFE między innymi takich jak: Biuro Rachunkowe Zielona Góra, Biuro Rachunkowe Rzeszów, Biuro Rachunkowe Katowice czy Biuro Rachunkowe Gdańsk i Biuro Rachunkowe Poznań i inne.