Co to jest Karta podatkowa? - Biuro rachunkowe online TAX SAFE

Karta podatkowa

to najprostsza forma opodatkowania przewidziana dla osób fizycznych.

Zasady opodatkowania w tej formie uregulowane są w ustawie z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W formie karty podatkowej mogą być opodatkowane osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, jednakże pod warunkiem, że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w ustawie.

Wysokość podatku uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność. Podatek w żaden sposób nie zależy od wysokości osiąganych z działalności przychodów. Podatek ustalany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w drodze indywidualnej decyzji.

Karta podatkowa to forma opodatkowania dochodu obejmująca konkretne rodzaje działalności, m.in. usługi w zakresie mechaniki maszyn, sprzedaż lodów z automatów, naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne czy weterynaryjne.

Tej formy już nie będzie można wybrać od 01.01.2023 roku.