Ubezpieczenia - Biuro rachunkowe online TAX SAFE

UBEZPIECZENIA W TAX SAFE

UBEZPIECZENIE = UMOWA = OCHRONA

Rodzaje ubezpieczeń oferowanych w TAX SAFE

 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenia dotyczące odpowiedzialności cywilnej głównie polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Twoją firmę osobom trzecim. OC grup zawodowych.

Ubezpieczenia mienia, czyli Twojego majątku, tzn rzeczy ruchomych i nieruchomości tj. samochód, mieszkanie.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Polisy ochronne- klasyczne polisy na wypadek śmierci ubezpieczonego, świadczenie z umowy ubezpieczenia gwarantuje środki do życia dla rodziny zmarłego.

Polisy oszczędnościowe – polisy związane z naszą emeryturą, gdzie możemy pomnożyć swój majątek. Środki pieniężne wpłacane na taki rodzaj polisy inwestowane są na rynku.

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które chroni Cię przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem Twojego samochodu.

Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie w zakresie: AC- ubezpieczenie Autocasco gwarantujące pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np.: stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np.: utraty samochodu w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji po wypadku). Dodatkowo: Assistance, NNW, pożar i kradzież, ubezpieczenie szyb i opon, samochód zastępczy.

Pamiętajmy o uważnym zapoznaniu się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy Ubezpieczenia, mając na uwadze fakt, iż każdy rodzaj ubezpieczenia można poszerzyć o dodatkowe ubezpieczenie, dostępne są różnego rodzaju pakiety i jest ich cały wachlarz wariantów. Dlatego powiedz swojemu doradcy ubezpieczeniowemu TAX SAFE, jaki zakres ubezpieczenia interesuje Cie najbardziej, a my dobierzemy odpowiedni pakiet oraz najlepsze Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

NOWOŚĆ! SYSTEM RATALNY TWOJEGO UBEZPIECZENIA

Składka ubezpieczenia rozłożona na 11 równych rat? Tak to możliwe!

O szczegóły oferty zapytaj swojego doradcę TAX SAFE.