Księgowość pełna - CIT Estoński - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

CIT Estoński jest to odroczony podatek dochodowy, które spółki prawa handlowego muszą zapłacić z tytułu CIT.

Nazwa pochodzi z Estonii, gdzie faktycznie jest zerowy podatek CIT. Podatek, który mielibyśmy zapłacić co miesiąc lub co kwartał możemy przeznaczyć na dowolny cel w swojej działalności. Zarówno środki mogą być przeznaczone na spłatę leasingu, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników czy czynsz za wynajem.

Kto może skorzystać z Estońskiego CIT

 • Spółki z o.o.

 • Proste spółki akcyjne

 • Spółki komandytowe

 • Spółki komandytowo-akcyjne

W Estońskim CIT podobnie jak w klasycznym CIT rozróżnia się Małego i Dużego Podatnika. Stosuje się te same zasady a mianowicie patrzymy na obroty z roku poprzedniego.

 • Mały Podatnik – przychód za rok poprzedni poniżej 2 000 000 euro

 • Duży Podatnik – przychód za rok poprzedni powyżej 2 000 000 euro

Poniżej przedstawiamy wysokość podatków w porównaniu CIT Estoński v CIT Klasyczny:

KLASYCZNY CIT

ESTOŃSKI CIT

MAŁY PODATNIK

DUŻY PODATNIK

MAŁY PODATNIK

DUŻY PODATNIK

ZYSK NETTO SPÓŁKI

1 000 000 PLN

1 000 000 PLN

1 000 000 PLN

1 000 000 PLN

PODATEK CIT

90 000 PLN

190 000 PLN

100 000 PLN

200 000 PLN

DYWIDENDA

910 000 PLN

810 000 PLN

1 000 000 PLN

1 000 000 PLN

PODATEK PIT

172 900 PLN

153 900 PLN

100 000 PLN

200 000 PLN

STAWKA PODATKOWA

26,29 %

34,39 %

20,00 %

25,00 %

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na CIT Estoński

 • Spółka musi zatrudniać przynajmniej 3 pracowników na umowę o pracę

 • Przychody powinny stanowić minimum 50% ze sprzedaży operacyjnej

 • Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne

 • Nie posiadają udziałów / akcji w innych spółkach

 • Złożyć zawiadomienie o wyborze CIT do końca stycznia

Czy nowa spółka może być na Estońskim CIT

CIT Estoński dla nowej spółki jest jak najbardziej możliwy. Ma ona nawet dodatkowe preferencje co do osób zatrudniających na pełnym etacie. W pierwszym roku nie musi wykazać żadnego pracownika, w drugim roku musi być jedna osoba w kolejnym następna aż dojdziemy do wymogu 3 osób na pełnym etacie zatrudnione na umowę o pracę.

Pamiętaj, jeśli utracisz prawo do CIT Estońskiego ponownego wyboru będziesz mógł dokonać po 3 latach.

CIT Estoński, a podatek roczny

Do końca marca należy złożyć deklarację CIT-8E, jednak ma ona charakter informacyjny, podatek zapłacimy jedynie wtedy, kiedy będziemy wypłacać dywidendę. Jeśli środki przeznaczamy cały czas na rozwój firmy i nie wypłacamy ich to nie zapłacimy podatku.

 

ZOBACZ FILM JAK DZIAŁA APLIKACJA

KH - CIT ESTOŃSKI + PIT = 20%
MAŁY PODATNIK

Dochód roczny

Podatek

CIT

Podatek

PIT

DYWIDENDA

50 000 zł

5 000

5 000

40 000

100 000 zł

10 000

10 000

80 000

200 000 zł

20 000

20 000

160 000

300 000 zł

30 000

30 000

240 000

500 000 zł

50 000

50 000

400 000

750 000 zł

75 000

75 000

600 000

1 000 000 zł

100 000

100 000

800 000

1 250 000 zł

125 000

125 000

1 000 000

KH – CIT + PIT = 26,29%
MAŁY PODATNIK

Dochód roczny

Podatek

CIT

Podatek

PIT

DYWIDENDA

50 000 zł

4 500

8 145

37 355

100 000 zł

9 000

16 290

74 710

200 000 zł

18 000

32 580

149 420

300 000 zł

27 000

48 870

224 130

500 000 zł

45 000

81 450

373 550

750 000 zł

67 500

122 175

560 325

1 000 000 zł

90 000

162 900

747 100

1 250 000 zł

112 500

203 625

933 875

KH - CIT ESTOŃSKI + PIT = 25%
DUŻY PODATNIK

Dochód roczny

Podatek

CIT

Podatek

PIT

DYWIDENDA

50 000 zł

10 000

2 500

37 500

100 000 zł

20 000

5 000

75 000

200 000 zł

40 000

10 000

150 000

300 000 zł

60 000

15 000

225 000

500 000 zł

100 000

25 000

375 000

750 000 zł

150 000

37 500

562 500

1 000 000 zł

200 000

50 000

750 000

1 250 000 zł

250 000

62 500

937 500

KH – CIT + PIT = 34,39%
DUŻY PODATNIK

Dochód roczny

Podatek

CIT

Podatek

PIT

DYWIDENDA

50 000 zł

9 500

7 695

32 805

100 000 zł

19 000

15 390

65 610

200 000 zł

38 000

30 780

131 220

300 000 zł

57 000

46 170

196 830

500 000 zł

95 000

76 950

328 050

750 000 zł

142 500

115 425

492 075

1 000 000 zł

190 000

153 900

656 100

1 250 000 zł

237 500

192 375

820 125

Podatek CIT płacimy dopiero wraz z wypłatą dywidendy

Jak przejść na Estoński CIT 2.0?

Przejście na Estoński CIT jest dobrowolne

Aby to zrobić, złóż zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zrób to do końca 1. miesiąca roku podatkowego, w którym chcesz skorzystać z estońskiego CIT

Lub w trakcie roku podatkowego.

Pamiętaj jednak, że musisz wtedy rozliczyć CIT klasyczny, zamknąć księgi i zrobić sprawozdanie finansowe. Pozwoli to prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania za okres stosowania Estońskiego CIT.

Cześć, jestem Adam
i pomogę Ci w założeniu firmy

adam

Cześć, jestem Marta
i pomogę Ci w księgowości

marta