Jak założyć spółkę z o.o. 

Pełna nazwa spółki to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, można też używać nazwy skróconej sp. z o.o. jest najprostszą i najbardziej popularną spółka ze spółek prawa handlowego.

Spółkę rejestruję się w Krajowym Rejestrze Sądowym w skrócie KRS w zależności od lokalizacji spółki trzeba wybrać właściwy Sąd, który tą spółkę zarejestruję. Większość spółek rejestruje się już elektronicznie poprzez portal S 24 dobrze wypełniony wniosek o założenie spółki daje nam gwarancję że w ciągu 48 godzin a często nawet szybciej nasza spółka będzie widoczna w KRS. Wystarczy że wspólnicy będą posiadać profil zaufany w banku lub konto ePUAP.

Jakich danych potrzebujesz do założenia sp. z o.o. 

 • nazwa spółki
 • siedziba firmy
 • kapitał założycielski
 • adres emial
 • kody PKD
 • dane udziałowców
 • dane członków zarządu

Każdy z udziałowców i członków zarządu powinien mieć założony profil ePUAP lub profil zaufany w banku niezbędny do podpisania dokumentów online.

Funkcje i odpowiedzialność w spółkach z o.o.

 • Prezes zarządu
 • V-ce prezes zarządu
 • Członek zarządu
 • Prokurent

W zależności od pełnionej funkcji w spółce, członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialności za zarządzanie i gospodarność firmy. Największa odpowiedzialność ponosi prezes zarządu ze względu na najwyższą funkcję, przeważnie samodzielnie podejmuje decyzję i kieruję przedsiębiorstwem. Natomiast najmniejszą odpowiedzialność ponosi prokurent ze względu, że jest to rodzaj pełnomocnictwa, dzięki któremu może reprezentować firmę w urzędach czy w sprawach handlowych.

Spółka z o.o. odpowiada tylko do wysokości kapitału własnego. Minimalny kapitał to tylko 5 000 zł, także praktycznie odpowiedzialność jest znikoma. Jednak ustanawiając tak niski kapitał możemy mieć problemy z uzyskaniem leasingu czy kredytu, dlatego warto pomyśleć o większej kwocie, będziemy też lepiej wyglądać przed kontrahentami.