Optymalizacja podatkowa - oszczędzaj na podatkach razem z TAX SAFE

Optymalizacja podatkowa odnosi się do legalnych strategii i działań podejmowanych w celu minimalizacji obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstwa

Przed rozpoczęciem optymalizacji podatkowej należy jednak zaznaczyć, że zawsze należy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etycznymi. Optymalizacja podatkowa nie oznacza unikania podatków, ale raczej wykorzystanie dostępnych przepisów podatkowych w celu zminimalizowania podatkowych obciążeń firmy.

Optymalizacja podatkowa z TAX SAFE

Oto kilka ogólnych strategii optymalizacji podatkowej, które można rozważyć przy zakładaniu firmy:

 1. Wybór optymalnej struktury prawnej: Przed założeniem firmy warto zastanowić się nad optymalną strukturą prawno-podatkową, taką jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) lub spółka akcyjna (S.A.). Różne struktury mają różne skutki podatkowe i koszty, dlatego warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego w celu wybrania optymalnej struktury.
 2. Planowanie amortyzacji: Odpowiednie planowanie amortyzacji aktywów firmy może pomóc w zredukowaniu podstawy opodatkowania i podatku dochodowego. Istnieją różne metody amortyzacji, takie jak metoda liniowa czy degresywna, które mogą być stosowane w zależności od rodzaju aktywów.
 3. Wykorzystywanie ulg podatkowych: Ważne jest, aby poznać i skorzystać z dostępnych ulg podatkowych. Mogą to być np. ulgi inwestycyjne, ulgi na badania i rozwój, zwolnienia podatkowe dla nowo powstałych przedsiębiorstw czy preferencyjne stawki podatkowe dla określonych sektorów.
 4. Planowanie kosztów: Przy prowadzeniu firmy warto skupić się na optymalnym zarządzaniu kosztami, które mogą być odliczane od podstawy opodatkowania. Należy pamiętać o prawidłowym dokumentowaniu wszystkich kosztów i zachowaniu zgodności z przepisami podatkowymi.
 5. Optymalizacja struktury finansowania: Wybór optymalnej struktury finansowania może mieć wpływ na podatkowe obciążenia firmy. Przemyślane podejście do finansowania, takie jak umiejętne wykorzystanie kapitału własnego i obcego, może pomóc w zminimalizowaniu podatków.

Warto pamiętać, że każda firma ma swoje specyficzne okoliczności i wymagania, dlatego optymalizacja podatkowa powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i celów. Nasz zespół doświadczonych księgowych wraz z doradcą podatkowym stworzył oddzielna komórkę o nazwie: CENTRUM OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ, w którym analizowane są możliwości optymalizacyjne przedsiębiorstwa pod aspektem podatkowym, kosztowym, branżowym, prawidłowości działalności przedsiębiorstwa.

PAKIETY OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ

PAKIET

SREBRNY

ZŁOTY

PLATYNOWY

Planowanie podatkowe przedsiębiorstw

 • Spółki celowe
 • Grupy kapitałowe
 • Fuzje i przekształcenia
 • Spółki celowe
 • Grupy kapitałowe
 • Fuzje i przekształcenia
 • Spółki celowe
 • Grupy kapitałowe
 • Fuzje i przekształcenia

Optymalizacja kosztowa

 • Analiza i optymalizacja zobowiązań

 • Refinansowanie zobowiązań

 • Finansowanie bieżące

 • Analiza i optymalizacja zobowiązań

 • Refinansowanie zobowiązań

 • Finansowanie bieżące

 • Analiza i optymalizacja zobowiązań

 • Refinansowanie zobowiązań

 • Finansowanie bieżące

Optymalizacja podatkowa dla osób fizycznych

 

 • Zabezpieczenie majątku prywatnego

 • Sukcesja na przyszłe pokolenia

 • Dywersyfikacja

 • Zabezpieczenie majątku prywatnego

 • Sukcesja na przyszłe pokolenia

 • Dywersyfikacja

Planowanie podatkowe związane z inwestycjami

 

 • Portfel nieruchomości

 • Portfel akcji i udziałów

 • Portfel kryptowalut

 • Portfel nieruchomości

 • Portfel akcji i udziałów

 • Portfel kryptowalut

Monitorowanie zmian w prawie podatkowym

 

 

 • Newsletter ze zmianami podatkowymi

 • Dostęp do szkoleń podatkowych

 • Obsługa zapytań księgowych

Przesunięcie dochodów i aktywów

 

 

 • Zakładanie spółek zagranicznych

 • Zagraniczne konto bankowe

 • Drugi paszport

CENNIK OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ

PAKIET

SREBRNY

ZŁOTY

PLATYNOWY

Przychód firmy roczny w EUR

Abonament 12 mc
(kwoty netto)

Abonament 12 mc
(kwoty netto)

Abonament 12 mc
(kwoty netto)

> 2 000 000

2 000 zł

3 000 zł

4 000 zł

2 000 001 – 10 000 000

4 000 zł

6 000 zł

8 000 zł

10 000 001 – 20 000 000

8 000 zł

10 000 zł

12 000 zł

20 000 001- 30 000 000

12 000 zł

15 000 zł

18 000 zł

< 30 000 000

18 000 zł

24 000 zł

36 000 zł

W ramach różnych pakietów proponujemy optymalizację podatkową dostosowaną do Twojej firmy:

 1. Planowanie podatkowe przedsiębiorstw: Przykłady obejmują dobór optymalnej struktury prawnej dla firmy, korzystanie z preferencyjnych stawek podatkowych, wykorzystywanie ulg i odliczeń podatkowych, a także efektywne zarządzanie kosztami i przychodami.
  • Spółki celowe
  • Grupy kapitałowe
  • Fuzje i przekształcenia
 2. Optymalizacja podatkowa dla osób fizycznych: Może obejmować korzystanie z ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, odliczenia od dochodu, korzystanie z preferencyjnych stawek podatkowych dla różnych rodzajów dochodów oraz planowanie dziedziczenia i darowizn w celu minimalizacji podatków od spadku.
  • Zabezpieczenie majątku prywatnego
  • Sukcesja na przyszłe pokolenia
  • Dywersyfikacja
 3. Przesunięcie dochodów i aktywów: Przesunięcie dochodów lub aktywów pomiędzy różnymi jurysdykcjami podatkowymi w celu korzystania z niższych stawek podatkowych lub bardziej korzystnych przepisów podatkowych.
  • Zakładanie spółek zagranicznych
  • Zagraniczne konto bankowe
  • Drugi paszport
 4. Planowanie podatkowe związane z inwestycjami: Wykorzystywanie preferencyjnych stawek podatkowych dla określonych typów inwestycji, takich jak inwestycje w nieruchomości, fundusze emerytalne czy inwestycje w działalność badawczo-rozwojową.
  • Portfel nieruchomości
  • Portfel akcji i udziałów
  • Portfel kryptowalut
 5. Monitorowanie zmian w prawie podatkowym: Doradcy podatkowi śledzą aktualne zmiany w prawie podatkowym i informują klientów o potencjalnych skutkach dla ich sytuacji podatkowej. Zapewniają aktualne i rzetelne informacje, co pozwala klientom dostosować swoje działania i strategie podatkowe do zmieniającego się środowiska prawno-podatkowego.
  • Newsletter ze zmianami podatkowymi
  • Dostęp do szkoleń podatkowych
  • Obsługa zapytań księgowych
Optymalizacja podatkowa - oszczędzaj na podatkach razem z TAX SAFE
Optymalizacja podatkowa - oszczędzaj na podatkach razem z TAX SAFE

OPTYMALIZACJA PODATKOWA KROK PO KROKU

Optymalizacja podatkowa jest procesem kompleksowym, który wymaga indywidualnego podejścia do konkretnych okoliczności i celów przedsiębiorstwa. Oto kroki, które można podjąć przy planowaniu optymalizacji podatkowej:

 1. Skonsultuj się z doradcą podatkowym: Wsparcie doświadczonego doradcy podatkowego jest kluczowe podczas procesu optymalizacji podatkowej. Doradca podatkowy pomoże zrozumieć obowiązujące przepisy podatkowe, zidentyfikować możliwości optymalizacji i dostosować strategię podatkową do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
 2. Przeanalizuj strukturę prawno-podatkową: Zastanów się nad optymalną strukturą prawno-podatkową dla twojej firmy. Może to obejmować wybór odpowiedniej formy prawnej, takiej jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) czy jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG). Każda forma ma różne konsekwencje podatkowe, dlatego warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego.
 3. Wykorzystaj dostępne ulgi podatkowe: Zbadaj dostępne ulgi podatkowe i zwolnienia, które mogą być stosowane w twoim sektorze lub w związku z określonymi działaniami. Na przykład, mogą istnieć ulgi na badania i rozwój, ulgi inwestycyjne czy preferencyjne stawki podatkowe dla określonych regionów. Upewnij się, że spełniasz wszystkie warunki i dokumentujesz odpowiednio, aby skorzystać z tych ulg.
 4. Planuj koszty i inwestycje: Skoncentruj się na optymalnym zarządzaniu kosztami i inwestycjami w firmie. Zidentyfikuj koszty, które mogą być odliczone od podstawy opodatkowania, takie jak koszty związane z badaniami i rozwojem, szkolenia pracowników, zakup sprzętu czy działalność marketingową. Dokładnie dokumentuj wszystkie koszty, aby móc skorzystać z ich odliczenia.
 5. Monitoruj harmonogram płatności: Planuj płatności w taki sposób, aby zapewnić optymalne wykorzystanie przepisów dotyczących odliczenia VAT i innych podatków. Dostosuj harmonogram płatności do terminów deklaracji i rozliczeń podatkowych, aby zoptymalizować przepływ środków finansowych w firmie.
 6. Świadomie planuj inwestycje i dochody: Jeśli jest to możliwe, planuj inwestycje i dochody w sposób umożliwiający optymalizację podatkową. Na przykład, przemyśl moment sprzedaży aktywów, aby skorzystać z preferencyjnych stawek podatkowych lub opóźnij przychody, aby zmniejszyć bieżący dochód i podatek.
 7. Bądź zgodny z przepisami: Pamiętaj, że optymalizacja podatkowa powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Unikaj nielegalnych schematów podatkowych, które mogą prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych.

Należy pamiętać, że powyższe kroki powinny być wskazówkami, a konkretna strategia optymalizacji podatkowej powinna być dostosowana do indywidualnych okoliczności i celów przedsiębiorstwa. Skonsultowanie się z doświadczonym doradcą podatkowym jest kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia procesu optymalizacji podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu:

KANCELARIA PODATKOWA TAX SAFE Sp. z o.o.

81-810 Sopot, Aleja Niepodległości 813 lok. 21

CENTRUM OPTYMALIZACAJI PODATKOWEJ   

NR LICENCJI DORADCY PODATKOWEGO 03819

03-707 Warszawa, ul. Floriańska 6/02   

mobile  (+48) 608 452 453

telefon:  (+48) 22 402 61 12

infolinia  (+48) 692 102 000

  Napisz do Nas!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204).