Optymalizacja podatkowa świadczona przez TAX SAFE to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Usługi podatkowe świadczone są zgodnie z najwyższymi standardami stosowanymi przez naszą firmę z licencją Ministra Finansów. Przede wszystkim przy optymalizacji podatkowej mamy na uwadze dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności, wprowadzenie oszczędnych struktur i metod finansowania działalności a także ulepszenie procedur kontrolnych i ciągłe doskonalenie metod zarządzania każdym biznesem. Do naszych zadań należy: dokonywanie zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego m.in. zgłoszenie do ubezpieczenia nowych pracowników, zmiana formy opodatkowania podatnika VAT itp., wszystkie czynności uprzednio przeanalizowane i zaakceptowane rozwiązania optymalizacji finansowej przez Państwa.

Czemu warto wziąć pod uwagę optymalizację podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Przepisy dotyczące rozliczania podatku PIT czy regulacje prawne związane ze świadczeniami ZUS zmieniają się dynamicznie. Wymaga to stałego nadzorowania, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Prowadzenie działalności – w jakiekolwiek branży – wiąże się z licznymi zobowiązaniami dotyczącymi podatków. Wobec tego przedsiębiorcy powinni z jednej strony – pracować nas rozwojem własnej działalności, z drugiej strony – muszą mieć na uwadze aktualne zobowiązania podatkowe. Czy muszą jednak stale śledzić zmiany? Nie ma takiej konieczności, ponieważ każda firma może skorzystać z optymalizacji podatkowej świadczonej przez  nasze biuro rachunkowe.

Jednorazowy koszt za analizę dokumentów pod kątem optymalizacji podatkowej i kosztowej to 500 zł netto. W ramach tej opłaty analizujemy strukturę firmy pod kątem poniesionych kosztów oraz płacenia podatków. Korzystając z naszych rozwiązań w zależności od wielkości przychodów nasze wynagrodzenie to jedynie 10 – 15 % od tego ile udało nam się zaoszczędzić.

optymalizacja podatkowa

Stałe doradztwo podatkowe realizujemy głównie w formie stałej współpracy poprzez wykupiony abonament, który opłaca się z oszczędności optymalizacji podatkowej i kosztowej. Pomagamy rozwiązywać problemy nurtujące naszych Klientów, udzielamy interpretacji podatkowej zaistniałych zdarzeń gospodarczych, pomagamy w analizowaniu umów właśnie z punktu widzenia skutków podatkowych. Ponadto pomagamy w optymalizowaniu podatkowej koncepcji przeprowadzenia działań w kwestii zamierzonych działań gospodarczych. Możemy zaoferować:

  • szybkie i terminowe realizowanie zleceń,
  • łatwy kontakt z przedstawicielami naszego biura,
  • stałą oraz bieżącą informację o orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów,
  • dostęp 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu do informacji o własnej działalności i zobowiązaniach podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu:

biuro@taxsafe.pl