Likwidacja kasy fiskalnej przy zamknięciu firmy

Likwidacja kasy fiskalnej przy zamknięciu firmy

2023-11-06 taxsafe Comments Off

Likwidacja kasy fiskalnej, z której korzystano do ewidencjonowania sprzedaży produktów lub usług, przy zamknięciu firmy to procedura, która wymaga przestrzegania określonych przepisów prawnych i zachowania odpowiednich procedur. Jeśli zdecydowano się na zakończenie działalności gospodarczej, warto wiedzieć, jak prawidłowo postąpić w kwestii kasy fiskalnej.

Likwidacja kasy fiskalnej przy zamknięciu firmy

Jak zlikwidować kasę fiskalną zgodnie z obowiązującym prawem?

Pierwszym krokiem w likwidacji kasy fiskalnej jest zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o zamknięciu działalności. Konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających zakończenie działalności gospodarczej. W wielu przypadkach konieczne jest także przekazanie kasy fiskalnej do odpowiedniego serwisu, gdzie zostaje ona zablokowana i oznakowana jako wycofana z użytku.

Koniecznie należy zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym i przejść w tryb „tylko do odczytu”, potem trzeba odczytać zawartość pamięci kasy fiskalnej przy pomocy serwisanta (warto w tym temacie skonsultować się z profesjonalistami z biura rachunkowego, które obsługuje firmę).

Następnie należy podjąć kroki w celu przechowania danych z kasy fiskalnej. Kopie paragonów fiskalnych, raporty dobowe i inne dokumenty muszą być zachowane przez określony okres czasu zgodnie z przepisami. To ważne ze względu na ewentualne kontrole podatkowe i audyty, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Warto też zastanowić się nad zabezpieczeniem danych w formie elektronicznej, ponieważ zniszczenie lub utrata kopii papierowych może prowadzić do poważnych problemów podatkowych.

Ważne zadania przy likwidacji kasy fiskalnej przy zamykaniu firmy

Dokładna procedura likwidacji kasy fiskalnej przy kończeniu działalności gospodarczej obejmuje kilka etapów:

  1. Należy przygotować raport fiskalny dobowy, który jest wymagany zarówno dla kas z papierowym, jak i elektronicznym zapisem kopii. W przypadku kas z kopią elektroniczną konieczny jest także raport okresowy, zwykle na miesiąc.
  2. Następnie, trzeba wystawić raport fiskalny rozliczeniowy i sporządzić protokół dokumentujący te czynności.
  3. Ostateczny krok to złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas u właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wnioskowi powinny towarzyszyć protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej, raport fiskalny rozliczeniowy oraz inne niezbędne dokumenty. Ważne jest, aby ten wniosek i dokumenty były złożone w urzędzie skarbowym w ciągu 5 dni od ich sporządzenia.
Ważne zadania przy likwidacji kasy fiskalnej przy zamykaniu firmy

Trzeba pamiętać, iż należy zwrócić środki, które wcześniej odliczono od podatku lub które zwrócił firmie urząd skarbowy w związku z zakupem kasy fiskalnej, jeśli w okresie 3 lat od rozpoczęcia korzystania z kasy nastąpi jedna z poniższych sytuacji:

  • Zakończenie działalności gospodarczej.
  • Rozpoczęcie procesu likwidacji firmy.
  • Ogłoszenie upadłości firmy.
  • Sprzedaż przedsiębiorstwa właścicielowi, który nie będzie obsługiwał transakcji z klientami indywidualnymi.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej krok po kroku

Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym to nie wszystkie obowiązku przedsiębiorcy, który z niej korzystał. Musi on także wyrejestrować kasę fiskalną. Proces likwidacji kas on-line i kas z zapisem kopii na papierze lub w formie elektronicznej jest podobny, z pewnymi różnicami wynikającymi z budowy tych urządzeń.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej może być przeprowadzone podczas wizyty w urzędzie skarbowym lub listownie. Za każdym razem polega to na złożeniu wniosku o wyrejestrowanie kasy fiskalnej do odpowiednika naczelnika urzędu skarbowego.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej krok po kroku

Wniosek powinien zawierać dane podatnika, numery kasy fiskalnej (unikatowy numer fabryczny i ewidencyjny), datę fiskalizacji, adres, oraz przyczynę wyrejestrowania kasy. Koniecznie należy dołączyć raport rozliczeniowy oraz protokół z odczytu pamięci fiskalnej.

Ważne! Trzeba przestrzegać odpowiednich terminów składania wniosku. Jest to 5 dni od dnia:

  • sporządzenia protokołu z odczytu pamięci kasy fiskalnej, jeśli serwisant odczytał pamięć fiskalną kasy
  • otrzymania z serwisu głównego protokołu z odczytu pamięci kasy fiskalnej, jeśli serwisantowi nie udało się odczytać pamięci fiskalnej kasy.