Jak zarejestrować się do ZUS PUE - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

Jak zarejestrować się do ZUS PUE

2023-05-25 taxsafe Comments Off

Co to jest ZUS PUE?

Pod nazwą ZUS PUE kryje się Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Jest to system informatyczny, który umożliwia przedsiębiorcom, płatnikom składek i innym zainteresowanym osobom, elektroniczne załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi i Funduszem Pracy.

Jak zarejestrować się do ZUS PUE - porady TAXSAFE

Platforma ta pozwala na wykonywanie wielu czynności online, m.in. na składanie wniosków, wystawianie deklaracji, monitorowanie płatności, uzyskiwanie informacji i wiele innych. Dzięki temu przedsiębiorcy i płatnicy składek mogą szybko i wygodnie załatwiać swoje sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.

Kto może korzystać z ZUS PUE i w jakim celu?

Z platformy może korzystać każdy po ukończeniu 13 roku życia, kto założy konto na platformie oraz potwierdzi swoją tożsamość. Platforma internetowa umożliwia przeglądanie danych zgromadzonych w ZUS, przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych, składanie wniosków i otrzymywanie odpowiedzi od pracowników ZUS, zadawanie pytań oraz umawianie się na wizyty w jednostkach ZUS.

Płatnicy składek, czyli przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu funkcji w zakresie rozliczeń, spraw pracowniczych czy zaświadczeń potrzebnych o urzędów dla pracowników czy dla samego przedsiębiorcy. Wszystkie te czynności załatwiane online dają dużą oszczędność czasu. Poza tym, jeżeli jest przekazane pełnomocnictwo do biura rachunkowego, które zajmuj się rozliczaniem składem, wówczas oszczędność czasu jest jeszcze większa.

Jakie informacje może przeglądać przedsiębiorca na platformie ZUS’u?

Na platformie ZUS PUE przedsiębiorca może przede wszystkim przeglądać te informacje, które dotyczą jego działalności oraz danych jego i jego pracowników. Można tu wymienić informacje m.in. o stanie opłaconych składek do ZUS w danym miesiącu oraz w ogóle, informacji o należnych do zapłacenia składkach oraz dokonanych wpłatach. Możliwe jest również uzyskanie rocznej informacji dla płatnika składek, a także przeglądanie wysłanych przez niego deklaracji rozliczeniowych. Oprócz tego w ZUS PUE można znaleźć listę zgłoszonych do ubezpieczeń osób oraz pracowników na zwolnieniu lekarskim.

Czy trzeba mieć konto na platformie ZUS PUE?

Obowiązek posiadania konta na platformie ZUS PUE mają od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek (zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Stąd też pewność, że każdy, kto zakłada firmę ma też obowiązek utworzenia konta na platformie ZUS PUE. Przed rozpoczęciem prowadzenia własnej firmy (przed założeniem firmy), należy pamiętać o konieczności samodzielnego zarejestrowania konta na PUE ZUS lub udzielenia pełnomocnictwa innej osobie w celu wykonania tego zadania.

Jak zarejestrować się do ZUS PUE

Aby zarejestrować się do ZUS PUE, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Jak zarejestrować się do ZUS PUE
  • Przejdź na stronę internetową ZUS PUE https://www.zus.pl/.
  • Kliknij w przycisk “Zarejestruj w PUE” znajdujący się na górze ekranu.
  • Wybierz rodzaj podmiotu (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka z o.o. itp.).
  • Wypełnij formularz rejestracyjny, podając swoje dane osobowe, NIP, PESEL.
  • Podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany link aktywacyjny.
  • Potwierdź aktywację konta, klikając w link otrzymany na podany adres e-mail.
  • Zaloguj się na swoje konto i uzupełnij swoje dane oraz dane płatników, których będziesz reprezentować.
  • Wybierz formę uwierzytelnienia, którą będziesz się posługiwać podczas logowania (np. hasło, kod jednorazowy SMS).
  • Składaj deklaracje i opłacaj składki za pośrednictwem platformy ZUS PUE.
Jak zalogować się do ZUS PUE

Jeżeli potrzebujesz lepszej instrukcji objaśniającej jak zarejestrować się do ZUS PUE oraz jak potem logować się do usługi i jak korzystać z platformy, to przejdź na stronę przygotowaną przez ZUS: https://www.zus.pl/documents/10182/167564/Rejestracja_i_logowanie.pdf/b43e762e-8924-415f-8057-7c0aafc9217c