Czy właściciel firmy może sam prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR)?

Czy właściciel firmy może sam prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR)?

2023-03-20 taxsafe Comments Off

W Polsce właściciel firmy może sam prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. KPiR to prosty sposób prowadzenia księgowości, który jest dostępny dla przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem jest, że osiągnięte przez firmę przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

KPiR przykłady - Prowadzenie KPiR

Właściciel firmy może samodzielnie wprowadzać i zapisywać do KPiR swoje przychody i koszty, prowadzić ewidencję faktur, rachunków i dokumentów podatkowych oraz wykonywać rozliczenia podatkowe. Jednakże, warto zwrócić uwagę, że prowadzenie samodzielne KPiR wymaga od przedsiębiorcy znajomości podstawowych zasad księgowości oraz znajomości przepisów podatkowych.

Dlatego przed podjęciem decyzji o samodzielnym prowadzeniu księgi, warto zapoznać się z podstawowymi przepisami oraz skorzystać z pomocy księgowego lub specjalisty ds. finansowych, który pomoże w przygotowaniu dokumentów księgowych oraz będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z samodzielnym prowadzeniem KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów).

KPiR przykłady – jakie firmy mogą rozliczać się na zasadach podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne.

Przykłady firm, które mogą rozliczać się na zasadach KPiR to m.in.:

  • * firmy jednoosobowe (np. freelancerzy, taksówkarze, fryzjerzy, konsultanci),
  • * mikrofirmy (np. sklepy, usługi gastronomiczne, usługi remontowe),
  • * spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, w których jednym z właścicieli jest osoba fizyczna, a przychody firmy nie przekraczają 2 mln euro w roku podatkowym.

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR muszą prowadzić dokładną dokumentację swoich przychodów i rozchodów oraz dokonywać codziennych zapisów w księdze KPiR. Przepisy podatkowe określają, jakie dane muszą być uwzględnione w księdze.

Trzeba pamiętać, że KPiR jest najprostszą formą rozliczania podatków przez firmy i jest odpowiednia dla mniejszych przedsiębiorstw. Jeśli firma osiąga większe przychody lub prowadzi bardziej skomplikowaną działalność, konieczne może być prowadzenie pełnej księgi rachunkowej lub zatrudnienie doświadczonego księgowego.

Kiedy można ewidencjonować przychody i koszty (wydatki) dla celów podatku dochodowego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Przychody i koszty (wydatki) można ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR) od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że od tego momentu przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia KPiR i ewidencjonowania wszystkich przychodów i kosztów, które związane są z prowadzoną przez niego działalnością.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) - Jak prowadzić KPiR?

W KPiR przedsiębiorca może zapisywać swoje przychody, które otrzymuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak np. sprzedaż produktów lub usług. Ponadto, można tam także ewidencjonować koszty (wydatki), które są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, np. koszty zakupu towarów, wynagrodzenia dla pracowników, koszty marketingowe czy koszty amortyzacji. Wpisów tych nie można dokonywać po terminie, a zaniedbania w prowadzeniu KPiR mogą prowadzić do konsekwencji podatkowych, takich jak kary i sankcje finansowe.

Jak prowadzić KPiR?

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest stosunkowo proste i polega na regularnym ewidencjonowaniu przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poniżej podpowiedź jak prowadzić KPiR:

  • * Należy wybrać odpowiedni formularz. Przedsiębiorca może wybrać formularz papierowy lub elektroniczny, w zależności od preferencji.
  • * Następnie należy ustalić plan kont, czyli spis kategorii przychodów i kosztów, które będą ewidencjonowane w KPiR. Plan kont powinien być dopasowany do rodzaju prowadzonej działalności. Jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki i stanowi podstawę rozliczeń finansowych.
  • * Przedsiębiorca powinien systematycznie zapisywać wszystkie przychody, jakie osiąga w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. z tytułu sprzedaży towarów lub usług.
  • * Każdy wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą powinien być dokładnie udokumentowany i wpisany do KPiR. Można tam zapisywać np. koszty zakupu towarów, wynagrodzenia dla pracowników, koszty marketingowe czy koszty amortyzacji.
  • * Na koniec okresu rozliczeniowego (zazwyczaj miesiąc lub kwartał) przedsiębiorca powinien zsumować swoje przychody i koszty, aby obliczyć wynik finansowy swojej działalności.
  • * Na podstawie ewidencji prowadzonej w KPiR przedsiębiorca powinien przygotować zeznanie podatkowe i złożyć je w Urzędzie Skarbowym w wyznaczonym terminie.

Jak długo i gdzie należy przechowywać KPiR?

Księgę przychodów i rozchodów (KPiR) należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, który dotyczy danego wpisu. Na przykład, wpisy za rok 2022 powinny być przechowywane do końca 2027 roku.

Przechowywanie KPiR może odbywać się w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku przechowywania w formie papierowej, dokumenty należy umieścić w odpowiednio oznaczonych teczkach i przechowywać w bezpiecznym miejscu, np. w sejfie lub szafie zamykanej na klucz.

Jeśli zdecydujemy się na przechowywanie KPiR w formie elektronicznej, powinniśmy zadbać o to, aby dokumenty były przechowywane w sposób zabezpieczony i chroniony przed utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym dostępem. Warto pamiętać, że dokumenty przechowywane w formie elektronicznej powinny być czytelne i łatwe do odtworzenia.

Prowadzenie KPiR – a może jednak zlecić do biura rachunkowego?

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) to zadanie, które może wymagać od przedsiębiorcy dużo czasu i uwagi. Jeśli czujesz się na siłach, żeby samodzielnie poprowadzić swoją KPiR, możesz to zrobić samodzielnie. Jednak, jeśli masz wątpliwości lub nie jesteś pewien, jak poprawnie wypełnić dokumenty, warto skorzystać z usług biura rachunkowego Tax Safe.

Korzyścią wynikającą z korzystania z usług biura rachunkowego jest to, że możesz skorzystać z usług specjalisty z dużym doświadczeniem, który pomoże Ci uniknąć błędów i zadba o to, aby Twoja księga była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, skorzystanie z usług biura rachunkowego Tax Safe pozwala na zaoszczędzenie czasu, który możesz poświęcić na prowadzenie swojego biznesu.

W biurze rachunkowym Tax Safe specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług księgowo-podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzimy księgowość KPiR, rozliczenia podatkowe, księgowe oraz rozliczenia z ZUS i księgowość online. Cechuje nas ogromne zaangażowanie w sprawy klientów, rzetelność, najwyższa jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej i rozliczaniu projektów. Poświadczeniem jakości i profesjonalizmu świadczonych przez nas usług jest zadowolenie właścicieli firm, którzy zdecydowali się na współpracę z Tax Safe.

W biurze rachunkowym Tax Safe specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług księgowo-podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzimy księgowość KPiR, rozliczenia podatkowe, księgowe oraz rozliczenia z ZUS i księgowość online. Cechuje nas ogromne zaangażowanie w sprawy klientów, rzetelność, najwyższa jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej i rozliczaniu projektów. Poświadczeniem jakości i profesjonalizmu świadczonych przez nas usług jest zadowolenie właścicieli firm, którzy zdecydowali się na współpracę z Tax Safe.

W biurze rachunkowym Tax Safe specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług księgowo-podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzimy księgowość KPiR, rozliczenia podatkowe, księgowe oraz rozliczenia z ZUS i księgowość online. Cechuje nas ogromne zaangażowanie w sprawy klientów, rzetelność, najwyższa jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej i rozliczaniu projektów. Poświadczeniem jakości i profesjonalizmu świadczonych przez nas usług jest zadowolenie właścicieli firm, którzy zdecydowali się na współpracę z Tax Safe. Zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów biur rachunkowych TAX SAFE w Polsce. W każdym z nich można uzyskać profesjonalne porady księgowe i podatkowe.