PIT4R - co to jest i do kiedy trzeba złożyć deklarację?

PIT4R – co to jest i do kiedy trzeba złożyć deklarację?

2023-10-02 taxsafe Comments Off

W Polskim systemie podatkowym, rozumienie różnych deklaracji podatkowych może być wyzwaniem. Jednym z bardzo ważnych dokumentów, które powinny być zrozumiane, to PIT-4R. W dzisiejszym wpisie Biura Rachunkowego TaxSafe przyjrzymy się temu, czym jest PIT-4R, jakie informacje zawiera, oraz do kiedy trzeba złożyć tę ważną deklarację podatkową. Odkryjmy razem, jakie korzyści przynosi zrozumienie i prawidłowe wypełnienie PIT-4R dla podatników.

PIT4R - co to jest i do kiedy trzeba złożyć deklarację?

Co to jest PIT4R?

PIT-4R to formularz, który zawiera informacje o dochodach, z których pobrane zostały zaliczki na podatek dochodowy. Jest to dokument przygotowywany przez płatników (np. pracodawców, płatników zasiłków, emerytur) dla osób, które uzyskują przychody podlegające opodatkowaniu.

Podstawowe informacje zawarte w PIT-4R obejmują:

 1. Dane identyfikacyjne płatnika: NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) płatnika, jego nazwę i adres.
 2. Dane identyfikacyjne podatnika: NIP i PESEL (lub inny numer identyfikacyjny) osoby, której przysługują przychody.
 3. Okres rozliczeniowy: Czas, za który obejmuje PIT-4R.
 4. Rodzaj przychodu: Informacja o rodzaju uzyskiwanego dochodu.
 5. Kwota przychodu: Kwota, która stanowi podstawę do obliczenia zaliczek na podatek dochodowy.
 6. Zaliczki na podatek: Kwoty pobrane z wynagrodzenia jako zaliczki na podatek dochodowy.
 7. Inne informacje: Mogą obejmować informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne elementy wynagrodzenia.

Podatnik otrzymuje PIT-4R w celu późniejszego skorzystania z tych informacji przy wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej, czyli PIT-37.

Termin składania deklaracji PIT-4R – do kiedy trzeba wypełnić i złożyć dokumenty?

Druk PIT-4R pełni funkcję zestawienia skonsolidowanych informacji na temat podstawy opodatkowania oraz sumy podatku i zaliczek na podatek, które zostały potrącone i przekazane przez płatnika w ciągu roku podatkowego. Jego przygotowanie jest standardową praktyką i powinno być zakończone zazwyczaj do końca stycznia, obejmując okres poprzedniego roku podatkowego.

Termin składania deklaracji jest: “do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art.31, 33–35, art.41 i 42e ustawy, przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności, a w przypadku płatnika, o którym mowa w art.35a ustawy 1) , który zaprzestał poboru zaliczek przed tym terminem – do dnia
ustania obowiązku poboru tych zaliczek” (informacja pochodzi z druku niezbędnego do poprawnego złożenia informacji w odpowiednim Urzędzie Skarbowym: https://www.podatki.gov.pl/media/3651/form-pit-4r.pdf)

Termin składania deklaracji PIT-4R - do kiedy trzeba wypełnić i złożyć dokumenty?

PIT4R jak wypełnić i gdzie złożyć?

Podczas składania deklaracji rocznej PIT-4R, która dokumentuje naliczone i pobrane zaliczki na podatek dochodowy przez płatnika dla wielu pracowników, konieczne jest uwzględnienie sum zaliczek pobranych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, zarówno kwoty podstawy zaliczki, jak i same zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego, podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku końcówek kwoty podstawy opodatkowania wynoszących mniej niż 50 groszy, są one pomijane, natomiast końcówkę wynoszącą 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Warto zaznaczyć, że konieczne jest złożenie deklaracji także w przypadku:

 • Braku zaliczek na podatek (jeżeli dochody są niskie, a składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne są jedynymi opłatami),
 • Braku zatrudnienia pracowników w danym roku lub miesiącu, ale wystąpiły zaliczki w pierwszym miesiącu.

Dokument PIT-4R powinien zostać złożony w odpowiednim urzędzie skarbowym, uwzględniając:

 • Miejsce zamieszkania płatnika – osoby fizycznej, w tym osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą;
 • Miejsce siedziby płatnika;
 • Miejsce prowadzenia działalności płatnika, w przypadku gdy płatnik nie posiada siedziby.
PIT4R jak wypełnić i gdzie złożyć? Pomoc w wypełnieniu deklaracji PIT-4R

Pomoc w wypełnieniu deklaracji PIT-4R

Biuro Rachunkowe TaxSafe, zrzeszając w swoich szeregach doświadczonych doradców podatkowych, dedykuje swoją pomoc w wypełnianiu deklaracji PIT-4R. Rozumiejąc, że proces ten może być czasochłonny i wymagać specjalistycznej wiedzy, Biuro Rachunkowe TaxSafe stawia sobie za cel ułatwienie klientom tego zadania.

Nasi wysoko wykwalifikowani doradcy podatkowi oferują kompleksową pomoc w zrozumieniu procesu wypełniania deklaracji PIT-4R, eliminując wszelkie wątpliwości i niepewności związane z tym dokumentem. Dzięki ich wsparciu, klienci mogą być pewni, że ich deklaracja zostanie złożona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Biuro Rachunkowe TaxSafe kładzie nacisk na profesjonalizm i dokładność w obszarze podatkowym, a nasze usługi obejmują nie tylko pomoc w wypełnianiu deklaracji, ale także udzielanie porad dotyczących optymalizacji podatkowej oraz zapewnianie kompleksowej obsługi w zakresie rachunkowości i finansów.

Współpraca z Biurem Rachunkowym TaxSafe to pewność, że proces związany z deklaracją PIT-4R przebiegnie sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawiając klientom więcej czasu na inne priorytety.