Mechanizm podzielonej płatności - kiedy stosować? Co na ten temat mówi ustawa?

Mechanizm podzielonej płatności – kiedy stosować? Co na ten temat mówi ustawa?

2023-05-15 taxsafe Comments Off

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP) opłata za zakupione towary lub usługi jest rozdzielana na dwie części. Nabywca wpłaca wartość netto na rachunek dostawcy lub dokonuje innego ustalenia. Natomiast kwota VAT z faktury wpłacana jest na specjalny rachunek VAT dostawcy. Mechanizm ten dotyczy wyłącznie przelewów w polskiej walucie na rachunki innych podatników VAT i obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 roku.

Mechanizm podzielonej płatności - MPP ustawa

W mechanizmie podzielonej płatności niemożliwe jest dokonanie przelewu na zwykły rachunek osobisty (ROR). Wymagane jest, aby odbiorca przelewu posiadał specjalny rachunek firmowy. MPP wprowadzono w Polsce, aby efektywniej walczyć z różnego rodzaju wyłudzeniami i karuzelami podatkowymi.

Mechanizm podzielonej płatności ma na celu zmniejszenie ryzyka wyłudzenia podatku VAT oraz ułatwienie odzyskiwania VAT przez organy podatkowe. Dzięki zastosowaniu MPP, część płatności przeznaczana jest bezpośrednio na rachunek VAT, co pozwala na lepszą kontrolę i szybsze odzyskiwanie podatku.

Mechanizm podzielonej płatności – od jakiej kwoty należy go stosować? Kogo dotyczy?

Od lipca 2018 roku do listopada 2019 mechanizm podzielonej płatności nie był obowiązkowy. Po listopadzie 2019 faktury, które przekraczają pewną wartość muszą być obowiązkowo opłacane w ten sposób.

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce, bez względu na jej rozmiar czy formę prawno-organizacyjną. Od 1 listopada 2019 roku MPP stał się obowiązkowy w przypadku faktur powyżej 15 tysięcy złotych brutto, odnoszących się do tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W pozostałych przypadkach zastosowanie MPP pozostaje dobrowolne.

Ustawa o podatku od towarów i usług, a MPP

Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy konsumentów, czyli osób które nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury bez podatku VAT. Ustawa regulująca wszelkie aspekty mechanizmu podzielonej płatności to “USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług” (Dz.U. 2018 poz. 2174, z późn. zm.), z którą zapoznać się można pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf

Mechanizm podzielonej płatności na fakturze i na koncie VAT

Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany tylko w przypadku, gdy sprzedawca i nabywca są obowiązkowo zarejestrowani jako podatnicy VAT i dokonują transakcji w ramach terytorium Polski. MPP jest obowiązkowy w przypadku sprzedaży towarów i usług wrażliwych, czyli takich, które zostały określone w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Obowiązek ten dotyczy faktur o wartości powyżej 15 000 zł brutto.

W praktyce, MPP wymaga od nabywcy podania dodatkowych informacji dotyczących rachunku bankowego VAT sprzedawcy oraz kwoty, która ma zostać przeznaczona na ten rachunek. Nabywca jest zobowiązany do dokonania przelewu na dwa rachunki, a sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie rachunku VAT oraz rozliczanie podatku z organami podatkowymi.

Mechanizm podzielonej płatności - kiedy stosować? Co na ten temat mówi ustawa?

Aby oznaczyć MPP na fakturze, należy umieścić odpowiedni opis. Można to zrobić poprzez umieszczenie na fakturze informacji “Mechanizm podzielonej płatności ? łączna kwota należności ? zł, w tym kwota podatku VAT ? zł”. Oznaczenie to powinno być umieszczone w części dotyczącej płatności na dokumencie.

Należy również pamiętać, że wartość sprzedaży netto powinna zostać wpłacona na rachunek dostawcy, a kwota VAT powinna zostać wpłacona na rachunek VAT. W związku z tym, na fakturze powinny zostać podane dwa rachunki bankowe: rachunek rozliczeniowy oraz rachunek VAT. W przypadku braku rachunku VAT, dostawca nie będzie mógł zastosować mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności jakie towary? Kiedy jest obowiązkowy?

Obowiązek płacenia na zasadzie mechanizmu podzielonej płatności występuje przy towarach i usługach, które dotychczas były objęte odwrotnym obciążeniem, czyli przerzuceniem obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę lub odpowiedzialnością podatkową.

MPP obowiązuje przy płatnościach dotyczących:

 • tabletów,
 • smartfonów,
 • konsol,
 • usług budowlanych,
 • maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
 • węgla i produktów węglowych,
 • paliw,
 • stali, wyrobów stalowych,
 • złomu, odpadów,
 • metali szlachetnych (np. złota, srebra) i nieszlachetnych (np. miedzi),
 • folii stretch.

Gdzie uzyskać więcej informacji na temat MPP? Sprawdź biura rachunkowe TAX SAFE!

Warto pamiętać, że mechanizm podzielonej płatności na fakturze jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć ryzyka wyłudzenia podatku VAT oraz przyspieszyć odzyskiwanie podatku. Dlatego warto zwrócić uwagę na obowiązki i korzyści wynikające z stosowania MPP w swojej działalności gospodarczej.

Jeżeli po tym artykule wciąż masz wątpliwości jak stosować mechanizm podzielonej płatności, kiedy on obowiązuje i jak oznaczać go na fakturze to zapraszamy po porady do naszych biur rachunkowych w lokalizacjach w całej Polsce. Wszędzie gdzie znajdziesz biuro rachunkowe TAX SAFE uzyskasz specjalistyczną wiedzę od najlepszych księgowych w kraju (także księgowych online). Zapraszamy!