Mały ZUS Plus - wszystko co musi wiedzieć przedsiębiorca

Mały ZUS Plus – wszystko co musi wiedzieć przedsiębiorca

2023-09-21 taxsafe Comments Off

Mały ZUS Plus to temat, który w ostatnich latach przyciągnął uwagę wielu przedsiębiorców w Polsce. Jest rozwiązaniem dla wszystkich właścicieli firm, których przychody nie przekraczają 120 tys. zł. Polega na tym, że od 1 lutego 2020 roku można płacić obniżone składki na Ubezpieczenia Społeczne. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub myślisz o rozpoczęciu własnej działalności, warto wiedzieć, czym jest Mały ZUS Plus i jakie ma wpływ na finanse i obowiązki podatkowe firmy.

Mały ZUS Plus - wszystko co musi wiedzieć przedsiębiorca
Mały ZUS Plus – wszystko co musi wiedzieć przedsiębiorca

W tym artykule przedstawimy wszystko, co musisz wiedzieć o programie Mały ZUS Plus. Omówimy, czym dokładnie jest ten system, jakie korzyści przynosi przedsiębiorcom, jakie są jego ograniczenia, oraz jakie kroki musisz podjąć, aby skorzystać z tych zmian. Bez względu na to, czy jesteś właścicielem małego biznesu, freelancerem, czy planujesz założyć własną firmę, informacje zawarte w tym artykule pomogą ci zrozumieć, jak Mały ZUS Plus może wpłynąć na twoją sytuację finansową i plany zawodowe. Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, czy dopiero stawiasz pierwsze kroki w biznesie, warto zagłębić się w temat Małego ZUS Plus i dowiedzieć się, jakie ma znaczenie dla polskich przedsiębiorców.

Warunki jakie trzeba spełnić by skorzystać z opcji Mały ZUS Plus

Aby zakwalifikować się do otrzymania ulgi, muszą zostać spełnione dwa kluczowe kryteria:

  1. Twój dochód z działalności gospodarczej, która nie jest związana z rolnictwem i rolnictwem, nie przekroczył 120 000 zł w całym poprzednim roku kalendarzowym.
  2. W poprzednim roku kalendarzowym prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Poza tym inne istotne warunki, które trzeba spełnić, by ubiegać się o Mały ZUS Plus:

  1. Status mikroprzedsiębiorcy – właściciel firmy musi być mikroprzedsiębiorcą, co oznacza, że liczba pracowników zatrudnionych w jego firmie oraz roczny obrót nie mogą przekroczyć określonych limitów. Aktualne limity to 10 pracowników oraz 2 miliony euro rocznego obrotu.
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne – przedsiębiorca musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. To oznacza, że nie można być zatrudnionym na etacie u innego pracodawcy.
  3. Brak zaległości podatkowych i ubezpieczeniowych – przedsiębiorca nie może mieć zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Jeśli istnieją zaległości, trzeba je uregulować przed skorzystaniem z Małego ZUS Plus.
  4. Świadomy wybór Małego ZUS Plus – przedsiębiorca musi świadomie wybrać Mały ZUS Plus i zgłosić tę opcję do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wybór ten jest dobrowolny, ale raz dokonany, obowiązuje przez co najmniej 24 miesiące.
  5. Brak wykluczeń – istnieją pewne wykluczenia, które mogą uniemożliwić skorzystanie z Małego ZUS Plus. Przykłady to branże takie jak górnictwo czy produkcja wyrobów tytoniowych. Przedsiębiorcy działający w tych sektorach nie mogą skorzystać z tej opcji. Poza tym nie można korzystać z tej ulgi jeżeli w poprzednim roku prowadziłeś działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Warto również zaznaczyć, że istnieją określone terminy zgłaszania i rezygnacji z Małego ZUS Plus, które trzeba przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych terminów może skutkować utratą możliwości skorzystania z tej ulgi.

Mały ZUS Plus - jak długo można korzystać z tej ulgi?
Jak policzyć limit przychodów z działalności gospodarczej?

Mały ZUS Plus – jak długo można korzystać z tej ulgi?

Możesz płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że do tego okresu 36 miesięcy wlicza się także okres korzystania z Małego ZUS.

Istotne jest jeszcze, że jeżeli nie dostarczysz wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez ZUS terminie, stracisz możliwość skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus przez cały bieżący rok. W takiej sytuacji będziesz miał kolejną okazję ubiegać się o Mały ZUS Plus dopiero do końca stycznia następnego roku, pod warunkiem że nadal spełnisz wszystkie kryteria wymagane do uzyskania tej ulgi.

Jak policzyć limit przychodów z działalności gospodarczej?

Wiedząc, że limit przychodów z działalności gospodarczej nie może być wyższy niż 120 000 złotych, trzeba jeszcze umieć obliczyć tę kwotę przychodu w swojej firmie.

Pierwszy sposób obliczenia limitu przychodów dotyczy przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali się w formie karty podatkowej i nie korzystali ze zwolnienia z podatku VAT. Wówczas ich przychodem jest wartość sprzedaży, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku, czyli łączna wartość: odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Drugi przypadek dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili prowadziłeś działalność gospodarczą tylko przez część na przykład 2022 roku. Wtedy limit, którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności, jest odpowiednio niższy. Przy obliczaniu progu przychodu trzeba wówczas zastosować proporcję: podzielić kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym, potem
pomnożyć wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadzona była działalność w poprzednim roku kalendarzowym i wtedy wynik równy lub wyższy niż 0,5 grosza zaokrąglić w górę, niższy niż 0,5 grosza – w dół.

W obu przypadkach osiągnięty przychód z działalności gospodarczej trzeba porównać do ustalonego limitu. Jeżeli osiągnięty przychód go nie przekracza, to można korzystać z Małego ZUS Plus.

Jak policzyć limit przychodów z działalności gospodarczej, by móc skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus?
Mały ZUS Plus – jak długo można korzystać z tej ulgi?

Poprawne wyliczenia podatku – skorzystaj z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego

Dla wielu przedsiębiorców korzystających z ulgi Mały ZUS Plus, właściwe wyliczenia podatku stanowi bardzo ważny aspekt. Ulga pozwala na znaczące obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne, co może być świetnym zastrzykiem finansowym dla budżetu firmy. Jednakże, aby skorzystać z tej ulgi w pełnym zakresie, niezbędne są poprawne wyliczenia podatkowe. Warto zastanowić się nad wsparciem profesjonalnego doradcy podatkowego, takiego jak biuro rachunkowe TAX SAFE.

Profesjonalni doradcy podatkowi w biurze TAX SAFE doskonale rozumieją zawiłości przepisów podatkowych, w tym tych dotyczących ulgi Mały ZUS Plus. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy możliwe jest precyzyjne oszacowanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszelkich innych podatków. Doradcy dbają o zgodność rozliczeń z obowiązującymi przepisami, co minimalizuje ryzyko ewentualnych błędów i konsekwencji podatkowych.

Skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego z biura rachunkowego TAX SAFE może przynieść znaczące korzyści. Oprócz pewności, że wyliczenia podatkowe są dokładne i zgodne z przepisami, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić czas i uniknąć stresu związanego z rozliczeniami. Profesjonalni doradcy finansowi śledzą również zmiany w przepisach, co pozwala na wykorzystanie wszelkich dostępnych korzyści podatkowych. To rozwiązanie, które pozwala skoncentrować się na prowadzeniu firmy, pozostawiając kwestie podatkowe w rękach ekspertów.