Kilometrówka - ile wynosi stawka w 2023 roku? - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

Kilometrówka – ile wynosi stawka w 2023 roku?

2023-08-06 taxsafe Comments Off

Kilometrówka – na czym polega rozliczanie kilometrówki samochodu prywatnego lub dostawczego?

Co to jest kilometrówka? Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdów, to inaczej koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Stanowi rekompensatę, którą firma wypłaca swoim pracownikom za korzystanie z ich prywatnych pojazdów do celów służbowych. Wysokość tej rekompensaty jest ustalona na poziomie, który ma zrekompensować nie tylko koszty paliwa, ale również w pewnym stopniu inne wydatki związane z eksploatacją pojazdu. Stawki kilometrówki określone są w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Infrastruktury.

Kilometrówka - na czym polega rozliczanie kilometrówki samochodu prywatnego lub dostawczego?

Ile wynosi kilometrówka? Jak to wyliczyć?

Pracownik, który używa swojego prywatnego samochodu, motocykla lub motoroweru do celów służbowych, ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów eksploatacyjnych. Aby dokonać tego rozliczenia, pracodawca prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu, w której zapisuje wszystkie informacje dotyczące przejechanych tras przez pracownika, takie jak odległość, cel podróży oraz daty.

W sytuacji, gdy pracownik korzysta z prywatnego pojazdu jako środka komunikacji podczas podróży służbowej, pracodawca również zwraca mu odpowiednią kilometrówkę. Wypłata zwrotu następuje po złożeniu przez pracownika rozliczenia delegacji, w którym uwzględnia się szczegóły dotyczące podróży.

Kwota zwrotu dla pracownika jest zależna od liczby przejechanych kilometrów oraz rodzaju pojazdu i pojemności silnika. Dzięki prowadzeniu precyzyjnej ewidencji, pracownik otrzymuje odpowiednią rekompensatę za poniesione koszty eksploatacyjne, co stanowi sprawiedliwe i zgodne z przepisami rozliczenie służbowych podróży.

Stawka kilometrówki 2023

W roku 2023 obowiązują nowe stawki kilometrówki, które zostały wprowadzone 17 stycznia tegoż roku na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Te stawki zmieniają obowiązujące od 2007 roku kwoty.

Stawka kilometrówki 2023 jest ustalona dla poszczególnych rodzajów pojazdów:

 • Samochód osobowy o pojemności silnika mniejszej lub równej 900 cm3 – 0,89 zł;
 • Samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
 • Motocykl – 0,69 zł;
 • Motorower – 0,42 zł.

Wartości te stanowią maksymalne koszty, które pracodawca może pokryć pracownikowi za korzystanie z prywatnego pojazdu do celów służbowych. Oznacza to, że pracownik może otrzymać zwrot tych kwot za pokonane przejazdy, ale nie więcej niż określone w powyższych stawkach.

Stawka kilometrówki 2023

Zmiana stawki kilometrówki jest krokiem w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę nie tylko inflację, ale także rosnące koszty eksploatacji pojazdów, w tym zwłaszcza wzrastające ceny paliwa. Dlatego nowe stawki są odpowiedzią na rzeczywiste wyzwania związane z kosztami korzystania z samochodów prywatnych w celach służbowych.

Warto zaznaczyć, że zmiana stawek w pełnych groszach jest dodatkowym ułatwieniem dla zarówno pracodawców, jak i pracowników. Wcześniej, stawki z dwoma miejscami po przecinku mogły wprowadzać pewne komplikacje w obliczeniach, zwłaszcza przy większych przejazdach. Teraz, zaokrąglenia są bardziej przejrzyste, co ułatwia precyzyjne wyliczenie kosztów związanych z używaniem prywatnych samochodów osobowych przez pracowników.

Rozliczenie kilometrówki przez pracodawcę – na co należy zwrócić uwagę?

Wysokość stawki kilometrówki zależy od rodzaju środka transportu, którym posługuje się pracownik. Ustawodawca umożliwia wykorzystanie przez pracownika zarówno samochodu osobowego, jak i motocykla czy motoroweru. Oznacza to, że dla różnych rodzajów pojazdów obowiązują różne stawki kilometrówki. Pracownik może otrzymać zwrot kosztów za pokonane trasy w zależności od środka transportu, którego użył w celach służbowych.

Przyjęcie takiego podejścia pozwala na elastyczność i uwzględnienie różnorodności pojazdów, które pracownicy mogą używać do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dzięki temu pracodawcy i pracownicy mają możliwość dostosowania zwrotu kosztów eksploatacji pojazdu do konkretnych potrzeb i preferencji, co sprzyja efektywnej organizacji służbowych podróży.

Kilometrówka wzór – jak wyliczyć kilometrówkę pracownika?

Kilometrówka Wzór

kilometrówka = liczba przejechanych kilometrów x stawka za 1 km przebiegu

Przykłady wyliczenia kilometrówki dla różnych pojazdów:

PojazdStawkaKilometrówka
Samochód osobowy o pojemności silnika
mniejszej lub równej 900 cm3
0,89 złliczba przejechanych kilometrów x 0,89 zł
Samochód osobowy o pojemności silnika
powyżej 900 cm3
1,15 złliczba przejechanych kilometrów x 1,15 zł
Motocykl0,69 złliczba przejechanych kilometrów x 0,69 zł
Motorower0,42 złliczba przejechanych kilometrów x 0,42 zł

Ewidencja przebiegu pojazdu – co powinna zawierać?

Ewidencja przebiegu pojazdów, powszechnie nazywana kilometrówką, jest ważnym dokumentem, który zawiera określone dane zgodnie z przepisami prawa. Regulacje dotyczące jej zawartości znajdują się w art. 23 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem, kilometrówka powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

 • Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • Numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • Kolejny numer wpisu,
 • Datę i cel wyjazdu,
 • Opis trasy, tj. miejsce początkowe i docelowe,
 • Liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • Stawkę za 1 km przebiegu,
 • Kwotę wynikającą z iloczynu stawki za 1 km przebiegu i liczby faktycznie przejechanych kilometrów,
 • Dane pracodawcy i jego podpis.

Warto pamiętać, że ewidencja przebiegu pojazdu dotyczy nie tylko używania prywatnych samochodów w celach służbowych, ale również dotyczy aut firmowych, które są wpisane do ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorcy, którzy chcą ująć w kosztach 100% wydatków oraz mieć prawo do pełnego odliczenia VAT od kosztów eksploatacyjnych takiego pojazdu, również muszą prowadzić odpowiednią ewidencję przebiegu pojazdu.

Przestrzeganie tych wymogów prawnych jest istotne, aby zapewnić prawidłowe rozliczenia i prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak biuro rachunkowe może pomóc pracodawcy w rozliczaniu kilometrówki?

Jak biuro rachunkowe może pomóc pracodawcy w rozliczaniu kilometrówki?

Biuro rachunkowe może znacząco pomóc pracodawcy w rozliczeniu kilometrówki. Jako specjaliści w dziedzinie rachunkowości i podatków pracownicy biura rachunkowego posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz rozliczeń związanych z kilometrówką.

Rozwiązania i działania biura rachunkowego w kwestii rozliczania kilometrówki:

 1. Prowadzenie kompleksowej ewidencji – biuro rachunkowe może zapewnić prawidłowe i dokładne prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów dla wszystkich pracowników. Wprowadzenie odpowiednich danych, takich jak liczba przejechanych kilometrów, cel podróży i stawka za 1 km przebiegu, jest kluczowe dla precyzyjnych rozliczeń.
 2. Obliczanie zwrotu kosztów – pracownik profesjonalnego biura rachunkowego może wyliczyć kwotę, jaką pracownik powinien otrzymać jako zwrot kosztów związanych z korzystaniem z prywatnego pojazdu do celów służbowych. Na podstawie danych z ewidencji, biuro rachunkowe może dokładnie określić należne zwroty.
 3. Przygotowanie dokumentacji podatkowej – księgowy może przygotować niezbędną dokumentację podatkową związana z kilometrówką, co zapewni prawidłowe rozliczenie podatkowe dla firmy i pracowników.
 4. Doradztwo podatkowe – biuro rachunkowe może także służyć doradztwem podatkowym w zakresie korzystania z kilometrówki oraz wskazać optymalne rozwiązania, aby zminimalizować podatkowe obciążenia związane z używaniem prywatnych pojazdów w celach służbowych.

Dzięki współpracy z biurem rachunkowym, pracodawca może mieć pewność, że rozliczenia związane z kilometrówką są dokładne, zgodne z obowiązującymi przepisami i prowadzone w profesjonalny sposób. To pozwala skoncentrować się na rozwoju biznesu, mając pewność, że kwestie księgowe i podatkowe są w odpowiednich rękach.