Co to jest faktura korygująca? - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

Co to jest faktura korygująca?

2023-05-02 taxsafe Comments Off

Faktura korygująca to dokument wystawiany przez sprzedawcę, który służy do poprawienia lub uzupełnienia danych zawartych w pierwotnej fakturze. Faktura korygująca może być wystawiona w przypadku, gdy cena towaru lub usługi została źle obliczona, wystąpiły błędy w ilości towaru lub usługi, lub gdy wystawiona faktura wymaga zmiany w inny sposób.

Faktura korygująca powinna zawierać informacje o numerze pierwotnej faktury, a także powód jej wystawienia. Warto zaznaczyć, że faktura korygująca nie jest samodzielnym dokumentem rozliczeniowym, lecz stanowi jedynie uzupełnienie pierwotnej faktury.

Błąd na fakturze – czy fakturę można skorygować?

W przypadku, gdy zauważymy błąd na fakturze wystawionej dla kontrahenta i zgłoszonej do urzędu należy niezwłocznie go poprawić. Można tego dokonać wykorzystując fakturę korygującą.

Fakturę korygującą należy wystawić w przypadku naprawienia błędów na fakturze lub gdy zmieniają się warunki transakcji. Przykładowo, fakturę korygującą można wystawić, gdy stwierdzimy pomyłkę w cenie, stawce podatku, kwocie podatku lub w innej pozycji faktury. Możemy również wystawić fakturę korygującą w przypadku udzielenia rabatu, zwrotu towaru przez nabywcę lub zwrócenia przez nas nabywcy całości lub części zapłaty.

Warto również pamiętać, że fakturę korygującą należy wystawić, jeśli pierwotna faktura nie zawiera adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, a mieliśmy taki obowiązek. Należy zauważyć, że fakturę korygującą może wystawić jedynie przedsiębiorca, który sporządził pierwotną fakturę.

Zagubienie faktury – jak sobie z tym poradzić?

Ważne jest, aby unikać zagubienia oryginalnej faktury, ponieważ może to prowadzić do problemów podczas kontroli podatkowej oraz trudności w rozliczeniu kosztów. Dlatego zawsze warto dbać o odpowiednie archiwizowanie dokumentów finansowych i księgowych. Zgubienie faktury również jest problemem wobec urzędu skarbowego dlatego także w takim przypadku należy wystawić fakturę korygującą.

Co to jest faktura korygująca?

Jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca?

Faktura korygująca musi zawierać szereg istotnych informacji, takich jak:

 • Określenie “faktura korygująca” lub “korekta”;
 • Numer kolejny faktury korygującej i data jej wystawienia;
 • Dane pierwotnej faktury, której dotyczy korekta, w tym: datę wystawienia, numer faktury, nazwę i numer NIP wystawcy i nabywcy towarów lub usług oraz datę wykonania dostawy lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeśli różni się od daty wystawienia faktury;
 • Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którą dotyczy korekta;
 • Opis przyczyny korekty;
 • Kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwoty korekty podatku należnego, jeśli korekta wpłynęła na zmianę tych wartości, z podziałem na poszczególne stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną;
 • W przypadku, gdy korekta wpłynęła na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, faktura korygująca powinna również zawierać prawidłowe informacje dotyczące korygowanych pozycji.

Nota korygująca do faktury – czym jest i kiedy można ją wystawić?

Jeśli otrzymaliśmy fakturę od sprzedawcy, ale zawiera ona błędy formalne, na przykład w:

 • dacie wystawienia,
 • danych nabywcy,
 • dacie dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • nazwie (rodzaju) towaru lub usługi,

można wystawić notę korygującą.

Jednakże nota ta służy tylko do korekty błędów formalnych, nie dotyczy ona korekty błędów merytorycznych, jak np. pomyłek w cenie, stawce lub kwocie podatku.

Można także wystawić notę korygującą, jeśli sprzedawca nie zawarł na fakturze adnotacji ?mechanizm podzielonej płatności?, mimo że powinien. Wtedy nota korygująca może pomóc w ujawnieniu podzielonej płatności.

Poprawność faktury korygującej albo noty korygującej – kto może nam sprawdzić naszą dokumentację?

Poprawność faktury korygującej lub noty korygującej może sprawdzić Urząd Skarbowy podczas kontroli podatkowej. W przypadku wątpliwości co do poprawności dokumentacji, Urząd Skarbowy może poprosić o przedstawienie oryginałów faktur lub innych dokumentów finansowych oraz ich kopii. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego, przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania dokumentacji finansowej przez okres 5 lat od końca roku, w którym została ona sporządzona.

W przypadku wątpliwości możemy także zgłosić się do lokalnego biura rachunkowego, gdzie pomogą nam wyspecjalizowani księgowi. O tym “Czym zajmują się biura rachunkowe?” można przeczytać w artykule z poradnika TAX SAFE.