Ryczałt


Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Mogą z niego skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

Ale czy nie lepiej wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych? Kiedy tak naprawdę ryczałt jako forma rozliczenia z fiskusem się nam opłaca?

 

Ryczałt KPiR
Przychody przewidziane w ustawie wszystkie przychody
Koszty nie uwzględnia wszystkie koszty uzyskania przychodu
Podstawa opodatkowania przychód dochód (przychód-koszty)
Stawka podatku 3%-20%* progresywny 18%-32%
lub liniowy 19%
Podatek dochodowy zawsze gdy występuje przychód tylko w przypadku dodatniego wyniku finansowego
Comiesięczne deklaracje podatku dochodowego nie nie
 Rodzaj prowadzonych ewidencji – ewidencja przychodów
– ewidencja środków trwałych
– ewidencja wyposażenia
– ewidencja przychodów
– ewidencja kosztów
– ewidencja środków trwałych
– ewidencja wyposażenia

Limit przychodów osiągniętych w 2014 r. uprawniający do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu w 2015 roku wynosi 626.880,- zł , a limit przychodów uprawniający do kwartalnego rozliczania ryczałtu w 2014 r.: 104.480 zł. Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności. Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności.

 

Stawki ryczałtu:

  • 3% – działalność gastronomiczna, handlowa, rybołówstwo
  • 5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane, transport
  • 8,5% – przychody z tytułu najmu lub dzierżawy, działalność usługowa
  • 17% – hotele, pośrednictwo przy sprzedaży samochodów, motocykli i części do samochodów i motocykli, pośrednictwo w handlu hurtowym
  • 20% – przychody związane z wykonywaniem wolnych zawodów

Jeżeli w dalszym ciągu masz wątpliwości jaką wybrać formę opodatkowania skontaktuj się z nami, korzystając z naszego doświadczenia masz większą szansę by odnieść sukces w swojej branży!