Archiwa Porady - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

2023-09-21 Comments Off

Mały ZUS Plus to temat, który w ostatnich latach przyciągnął uwagę wielu przedsiębiorców w Polsce. Jest rozwiązaniem dla wszystkich właścicieli firm, których przychody nie przekraczają 120 tys. zł. Polega na tym, że od

2023-09-19 Comments Off

Strata w podatkach to zjawisko, które może wystąpić w świecie biznesu i finansów. Choć często kojarzy się podatki z koniecznością płacenia, to jednak istnieją okoliczności, w których przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pewnych ulg

2023-09-13 Comments Off

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, znane również jako IFRS (skrót od ang. International Financial Reporting Standards) lub IAS (International Accounting Standards), stanowią globalnie uznane wytyczne i normy rachunkowości, które mają na celu ujednolicenie i

2023-09-10 Comments Off

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CEBR) to ważna inicjatywa, która ma na celu zwiększenie przejrzystości i uczciwości w zakresie finansów oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest to narzędzie wprowadzone przez rząd Polski,

2023-09-06 Comments Off

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki społecznej i wsparciu dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Jednak jego wpływ i działania sięgają znacznie dalej niż tylko dofinansowanie indywidualne

2023-09-04 Comments Off

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w firmie to moment, który może wzbudzać niepokój wśród pracodawców. Jednak warto podkreślić, że PIP jest po to, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa pracy i stworzyć bezpieczne warunki

2023-08-28 Comments Off

Przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) stanowi istotny etap w ewolucji przedsiębiorstwa. Niniejszy kompleksowy przewodnik krok po kroku jest stworzony, aby dostarczyć pełnej wiedzy na temat tego procesu. Serdecznie

2023-08-21 Comments Off

Inwentaryzacja środków trwałych to kluczowy proces w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa. Środki trwałe, takie jak budynki, maszyny, pojazdy i sprzęt, stanowią istotną część aktywów firmy i mają wpływ na jej zdolność do efektywnego funkcjonowania

2023-08-21 Comments Off

Metoda kasowa, czasem określana jako metoda uproszczona, polega na księgowaniu wydatków w momencie ich faktycznego rozchodu finansowego, niezależnie od tego, do którego okresu się odnoszą. Tę metodę mogą zastosować firmy, które kwalifikują się

2023-08-02 Comments Off

Biegły rewident to specjalista o wysokich kwalifikacjach, którego głównym zadaniem jest dokładna analiza i badanie sprawozdań finansowych oraz ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw. Jego praca jest niezwykle istotna w ocenie rzetelności i wiarygodności finansowej firm