Archiwa Bez kategorii - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

2023-05-29 Comments Off

Częstym pytaniem w biurze rachunkowym TAX SAFE jest zainteresowanie czy przejście na ryczałt jest możliwe dla przedsiębiorcy, który był w poprzednim roku podatkowym opodatkowany według tak zwanych zasad ogólnych? Od razu można na

2023-05-29 Comments Off

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest istotnym elementem funkcjonowania firmy. Księgi rachunkowe to dokumentacja finansowa, która rejestruje wszystkie operacje finansowe i gospodarcze przedsiębiorstwa. Prowadzenie tych ksiąg jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także pozwala na

2023-05-02 Comments Off

Faktura korygująca to dokument wystawiany przez sprzedawcę, który służy do poprawienia lub uzupełnienia danych zawartych w pierwotnej fakturze. Faktura korygująca może być wystawiona w przypadku, gdy cena towaru lub usługi została źle obliczona,

2023-04-29 Comments Off

W dzisiejszych czasach istnieją różne sposoby na kontrolę nad przedsiębiorstwami w Polsce, które prowadzą działalność gospodarczą. Jednym z narzędzi, które umożliwiają nadzór nad przedsiębiorstwami jest biała lista podatników VAT. Biała lista to narzędzie,