Kredyt-na-samochod-Gdansk

Wykorzystaj służbowe auto do prywatnego użytkowania, poniżej przestawiamy warunki.

W styczniu bieżącego roku, wszyscy pracodawcy są zobowiązaniem do tego, aby ustalać wartość podatkową przychodu, który powstaje z tytułu wykorzystania przez pracowników aut służbowych do użytku prywatnego, ma się to odbywać na zasadzie ustawowo określonego (kwotowego) ryczałtu.

W przypadku aut, o pojemności silnika 1.600 cm2 zryczałtowana kwota wynosi 250,00 zł., zaś dla aut, których pojemność silnika jest większa niż 1.600 cm2 zryczałtowana kwota wynosi 400 zł., wiąże się to z faktem, że ustawodawca nie uzależnia wysokości przychodu, który przypisany jest pracownikowi od rodzaju auta, używalności czy też kilometrówki dzięki temu wysokość ustalonej z tego tytułu kwoty jest taka sama.

Zmiany zachodzą również w przypadku, gdy auto użytkowane jest w sposób prywatny, ale tylko przez część miesiąca to opłata ustalona zostaje za każdy dzień, czyli 1/30 wskazanych kwot. Warto zaznaczyć, że jeśli świadczenie przysługuje pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie tylko częściowo odpłatne, oznacza to, że przychodem pracownika będzie różnica, która powstanie między wysokością obliczonego ryczałtu, a ponoszoną przez niego odpłatnością.

Zryczałtowana opłata za użytkowania auta, a co z paliwem? Tutaj pojawia się pewnego rodzaju konflikt, bo jak ustalić ilość firmowego paliwa zużytą przez pracownika do celów prywatnych? Można ustalać to różnorakimi sposobami np. po różnicy między pojemnością baku, a ilością paliwa, które zostało dotankowane przez osobę, której auto zostało udostępnione; można również rozwiązać to w innych sposób, czyli na zasadzie kilometrówki. Mimo tych dwóch możliwości nie mamy gwarancji, że wyliczenia są precyzyjne i czy zostaną zaakceptowane przez fiskusa.

W tym zakresie idealnym rozwiązaniem byłoby doprecyzowanie kwestii dotyczących nieodpłatnego świadczenia, które weźmie pod uwagę ustawodawca.