Podatkowe


Doradztwo podatkowe świadczone przez TAX SAFE to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Usługi podatkowe świadczone są zgodnie z najwyższymi standardami stosowanymi przez naszą firmę z licencją Ministra Finansów, przede wszystkim mamy na uwadze dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności, wprowadzenie oszczędnych struktur i metod finansowania działalności a także ulepszenie procedur kontrolnych i ciągłe doskonalenie metod zarządzania każdym biznesem. Do naszych zadań należy: dokonywanie zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego m.in. zgłoszenie do ubezpieczenia nowych pracowników, zmiana formy opodatkowania podatnika VAT itp., wszystkie czynności uprzednio przeanalizowane i zaakceptowane rozwiązanie przez Państwa.

 

TAX SAFE doradza i dzieli się wiedzą już od 150 zł/godz.